Bộ hộp số bánh răng nhựa 1.25M

bộ hộp số bánh răng nhựa thường được ứng dụng để lắp đặt máy CNC router rất nhiều. bánh răng ăn khớp với thanh răng 1.25M thẳng hoặc chéo


Thêm vào giỏ để tiến hành mua hàng online: