bơm nước làm mát spindle

bơm nước làm mát cho củ đục, thiết kế dạng đúc nên bơm có thể để chìm trong bình chưa nước


Thêm vào giỏ để tiến hành mua hàng online: